Verwantschap en eigenheid – Belgische en Nederlandse kunst 1890-1945 – Catalogus Museum voor Schone Kunsten, Gent, 2002

15.00

Beschrijving

Tekst: Piet Boyens e.a.

Uitvoering: Gebonden

Aantal pagina’s: 240

Illustraties: Kleur en zwart-wit

Uitgever: Marot-Tijdsbeeld, 2002

Taal: Nederlands

Staat: Als nieuw

Catalogus bij de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten, Gent, 2002

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Uitgangspunt was het contrast en de wisselwerking tussen twee culturen die dicht bij elkaar liggen. Het initiatief voor tentoonstelling en publicatie lag bij het Belgisch-Nederlandse concern Fortis, dat ook als sponsor optrad, maar zich niet met de inhoud bemoeide. Het resultaat is een fraai boek met vijf wetenschappelijke artikelen van verschillende auteurs over kunsthistorische thema’s van de betreffende periode, zoals symbolisme, expressionisme, De Stijl en realisme, gevolgd door een uitvoerige catalogus van ca. 100 nummers die alle paginagroot in kleur zijn afgebeeld. In dit deel worden steeds een Belgisch en een Nederlands werk, die qua inhoud en vorm op elkaar lijken, naast elkaar gezet. Dit levert vaak spannende en interessante visuele vergelijkingen op, die de lezer zelf kan ontdekken. De informatieve catalogusteksten en de inleidende artikelen, alles gelardeerd met veel foto’s in kleur en zwart-wit, maken dit boek tot een interessant naslagwerk en kijkboek. Met personenregister.