Het gewichtige lichaam – Over dik, dun, perfect of gestoord – Catalogus Museum Dr. Guislain, Gent, 2010

17.50

Beschrijving

Tekst: Patrick Allegaert e.a.

Uitvoering: Gebonden 

Aantal pagina’s: 194

Illustraties: Kleur en zwart-wit

Uitgever: Uitgeverij Lannoo, 2010

Taal: Nederlands/Frans/Engels

Staat: Als nieuw

Catalogus bij de tentoonstelling in Museum Dr. Guislain, Gent, 2010

‘Deze uitgave gaat terug op een tentoonstelling in het Gentse Museum Dr. Guislain, dat focust op de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Met ‘Het gewichtige lichaam’ hernam het museum een tentoonstelling uit 1991 rond het thema ‘magerzucht’ om het in een breder cultuurhistorisch perspectief te bekijken. De catalogus bevat diverse foto’s, prenten en reproducties van kunstwerken van zowel anorectische als dikke of anderszins afwijkende figuren. Die beelden worden gekaderd door een zestal essays van diverse auteurs. Na een inleidende schets volgen teksten over specifiekere onderwerpen: het lichaam in onze cultuur, de traditie van het vasten, de lichaamscultuur van de Vlaamse Arbeidersjeugdbeweging, de geschiedenis van ‘dik’ en ‘dun’, eetstoornissen in de laatste dertig jaar, ‘de mens die zijn eigen lichaam maakt’, en bekende historische figuren met eetstoornissen. Elke tekst gaat vergezeld van een bibliografie en eindnoten. Achteraan Engelse en Franse vertalingen. Een mooi uitgegeven boek, dat een frisse en boeiende blik werpt op onze obsessie met gewicht.’